Verwerkersoveréénkomst Eindhoven Toegankelijk

Vul dan onderstaand formulier volledig in.

  • DD slash MM slash JJJJ

  • Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat digitale persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig voor “Eindhoven-Toegankelijk” en “Stichting PGE” toegankelijk zijn, en vrijwaart Eindhoven-Toegankelijk en Stichting PGE voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordlijke.

    Download verwerkersoveréénkomst


  • Invullen van de Captcha is vereist
    om spam tegen te gaan…
Skip to content