McDonalds

01-Locatie per bus te bereiken
 
 • Bushalte naam: 18 Septemberplein
01-Route vanaf bushalte tot locatie
 
 • Route vanaf bushalte is vlak en verhard
 • Route vanaf bushalte is vrij van obstakels
 • Route is minimaal 120 cm. breed
 • Er zijn op- afritten bij de trottoirs
02-Locatie per auto te bereiken
 
 • Mindervaliden parkeerplaats te vinden op het adres/locatie: Staionsplein
02-Route vanaf parkeerplaats tot locatie
 
 • Route vanaf parkeerplaats is vlak en verhard
 • Route vanaf parkeerplaats is gedeeltelijk voorzien van geleidelijnen
 • Route vanaf parkeerplaats is vrij van obstakels
 • Route is minimaal 120 cm. breed
 • Er zijn op- afritten bij de trottoirs
03-Locatie ingang/entree
 
 • Drempel bij de ingang is hoger dan 2 cm, nl. 03 cm.
05-Toegankelijkheid van de locatie
 
 • Er zijn hulp/ (geleide-) honden toegestaan
 • Gebouw heeft verdiepingen
 • Er is een trap aanwezig
 • Aan beide zijde van de trap zijn leuningen aangebracht
 • Er is bij de trap een visuele markering aangebracht over de volle breedte van de eerste en laatste trede
 • Bedieningsweerstand van deuren is niet hoger dan 2 kg.
 • Deuren zijn duidelijk herkenbaar d.m.v. kleurverschil met de muur
 • Er is een schoonloopmat, droogloopmat vloer aanwezig in de accommodatie
 • Er is een verharde vloer aanwezig in de accommodatie
 • Balie heeft een verlaagd deel van 80 / 100 cm.
 • Niet alle apparaten zijn bedienbaar vanuit zithoogte
 • Doorgangen zijn minimaal 90 cm. (gangpaden, ruimtes tussen tafels etc.)
 • Er zijn keermogelijkheden van 150 cm. diameter bij lange doodlopende gangen
 • Alle gangen en ruimtes zijn goed verlicht
 • Tafels hebben een onderrijdbare hoogte van ten minste 70 cm.
06-Informatievoorziening
 
 • Informatieve bordjes zijn goed verlicht
 • Hulp voor slechtziende is aanwezig
07-Toiletruimte
 
 • Er is een toilet aanwezig (niet aangepast)
 • Bedieningsweerstand van deze deur is niet hoger dan 2 kg.
10-Uitgankelijk
 
 • Er is een nooduitgang met bordjes
 • Vluchtroute is obstakelvrij (geen trapjes of hoogteverschillen)
 • Er is voor visueel beperkte mensen een noodsignaal hoorbaar
Skip to content